۷ دی

همراهان بهشتی حاج‌قاسم| پدر شهید رحیمی: خوشا به سعادت همسر و دخترم!

آقای رحیمی همسر شهید نوری و پدر شهید رحیمی که در ۱۷ دی‌ماه و در مراسم بدرقه میلیونی شهید سلیمانی به شهادت رسیدند، از نقش مهم حاج‌قاسم در امنیت جنوب و جاده‌های کرمان سخن به میان آورد و گفت: خوشا به سعادت همسر و دخترم که با شهید سلیمانی رفتند. در میان شهدای هفدهم دی‌ماه،…