۶ دی

روایت حاج قاسم از والفجر 8/ خواسته پیک گردان چه بود؟

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران و سیدالشهدای محور مقاومت در بخشی از خاطرات خود مطالبی را درباره بخشی از عملیات والفجر 8 عنوان کرده است. گزیده سخنان سردار سلیمانی درباره بخشی از عملیات والفجر 8 به شرح زیر است: من صبح روز عملیات والفجر ۸ رفتم پیش بچه‌هایمان. در…