۱۰ دی

صدای تپش گلزار را می‌شنوم

هرلحظه که به ساعت عروج نزدیک‌تر می‌شویم، تب‌وتاب گلزار بین‌المللی شهدای کرمان نیز بالاتر رفته و انگار جوشش خون در رگ‌های مردم را حس می‌کنیم، مثل پرچم سبز حسینی که از کربلا به اینجا آمده و لحظه لحظه بر اهتزاز قدسی آن افزون‌تر می‌شود. فقط دقایقی قدم زدن در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان…