۸ دی

نامه‌ای از حاج‌قاسم که دختران جامعه آن را ندیدند

کسی که به‌شدت مراقب عکسی است که نویسنده با رضایت خود روی جلد اول کتابی گذاشته و مراقب است تا مبادا کسی آن را ببیند، چیزی فراتر از آن است که تاکنون از سلیمانی درباره حجاب برای دختران جامعه جا انداخته‌ایم. وقتی رفتارها و عملکرد حاج‌قاسم سلیمانی در طول سالیان زندگی او را بررسی می‌کنیم،…