۱۳ آذر

مردم و حاج‌قاسم؛ پای یک علاقه همیشگی در میان است

محافظ حاج‌قاسم می‌گوید: حاج‌قاسم آرامش ما بود، در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط هم آرام بود و آرامش می‌داد، او حتی آرامش کشور هم بود، بعد از حاجی دیگر روی آرامش را ندیدیم که امیدوارم روح ایشان و دعای خیر این شهید عالی‌مقام، آن را به ما برگرداند.به سومین سالگرد شهادت سردار پر افتخار جبهه مقاومت…