۷ دی

دعوت کرمانی‌ها از مردم برای شرکت در سومین سالگرد حاج‌قاسم؛ منزل خودتونه!

مردم مهمان‌نواز کرمان برای سومین سالگرد سردار دل‌ها از مردم سراسر کشور دعوت کردند تا به کرمان بیایند تا کرمانی‌ها برای‌شان سنگ‌تمام بگذارند و با لهجه شیرینی کرمانی به مهمانان سردار می‌گویند «منزل خودتونه».